Đoàn trường Đại học Đà Lạt xuất sắc giành giải Nhì cuộc thi Tìm hiểu chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh do Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức năm 2016

Đoàn trường Đại học Đà Lạt xuất sắc giành giải Nhì cuộc thi Tìm hiểu chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh do Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức năm 2016

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy trường Đại học Đà Lạt; thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thi Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh do Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức năm 2016; Đoàn trường Đại học Đà Lạt đã thành lập đội tuyển tham gia cuộc thi gồm 05 thành viên là các cán bộ trẻ, đoàn viên sinh viên xuất sắc tiêu biểu; đội cổ động viên gồm hơn 100 đoàn viên sinh viên tham gia Hội thi. Tại Hội thi lần này các đội đã trải qua 03 phần thi với các kiến thức xoay quanh nội dung chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Kết thúc Hội thi đội tuyển Trường Đại học Đà Lạt đã xuất sắc giành giải Nhì toàn đoàn các đơn vị đóng chân trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng. Đây là hoạt động thi đua sôi nổi của cán bộ trẻ, đoàn viên sinh viên chào mừng 40 năm Trường Đại học Đà Lạt đổi mới và phát triển (27/10/1976 - 27/10/2016)


Dưới đây là một số hình ảnh của Hội thi: 

Các tin khác