Lãnh đạo qua các nhiệm kỳ

Bí thư Đảng bộ qua các nhiệm kỳ

Khóa

Họ và tên

Chức vụ

Khóa I

Nguyễn Hữu Mỹ

Bí thư

Khóa II

Nguyễn Trần Trung

Bí thư

Khóa III

Nguyễn Trần Trung

Bí thư

Khóa IV

Mai Xuân Lương

Bí thư

Khóa V

Nguyễn Hữu Đức

Bí thư

Khóa VI

Nguyễn Hữu Đức

Bí thư

Khóa VII

Nguyễn Hữu Đức

Bí thư

Khóa VIII

Nguyễn Hữu Đức

Bí thư

Khóa IX

Nguyễn Hữu Đức

Bí thư

 

Nguyễn Hữu Đức

Bí thư (2005 - 2007)

Khóa X

Nguyễn Duy Mậu

Q. Bí thư (2007 - 2008)

 

Lê Bá Dũng

Bí thư (2008 - 2010)

Khóa XI

Lê Bá Dũng

Bí thư (2010 - 2015)

Khóa XII

Lê Bá Dũng

Bí thư (2015)

 

Nguyễn Đức Hòa

Bí thư (2015 - 2020)

Các tin khác