Thông báo

Thông báo cán bộ công chức, viên chức và sinh viên tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm Trường Đại học Đà Lạt đổi mới và phát triển 27/10/1976 – 27/10/2016

Lễ kỷ niệm 40 năm Trường Đại học Đà Lạt đổi mới và phát triển 27/10/1976 – 27/10/2016 sẽ được tổ chức vào lúc 09 giờ 00 ngày 27/10/2016 tại Hội trường Thư viện (đón tiếp đại biểu từ 08h30). Để Lễ kỷ niệm diễn ra long trọng, trang nghiêm, Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung như sau:
1. Do sức chứa của Hội trường hạn chế, số lượng khách mời khá đông nên nhà trường sẽ bố trí, sắp xếp chỗ ngồi của cán bộ và sinh viên trong hội trường theo danh sách đề nghị của các đơn vị.
2. Số lượng cán bộ và sinh viên còn lại kính mời đến sảnh Trung tâm thuộc Trung tâm Thông tin - Thư viện để theo dõi Lễ kỷ niệm qua màn hình được truyền hình trực tiếp từ hội trường chính.
3. Mỗi khoa cử 5 cán bộ và 5 sinh viên tham dự lễ.
4. Các phòng chức năng, viện nghiên cứu, thư viện, khu nội trú,… cử 05 cán bộ/đơn vị tham dự lễ.
5. Cán bộ công chức, viên chức và sinh viên tham dự Lễ trang phục chỉnh tề, đẹp, đi đúng giờ, đeo phù hiệu do Ban Tổ chức gắn và được hướng dẫn vào vị trí ngồi dự Lễ.
6. Các cựu cán bộ, cựu sinh viên trước đây công tác, học tập ở đơn vị nào về dự Lễ hội, Ban tổ chức sẽ giới thiệu về tham dự tại đơn vị đó. Vì vậy, đề nghị trưởng các đơn vị có kế hoạch tiếp đón tận tình, chu đáo. Nếu có trường hợp đặc biệt đề nghị thông báo cho Ban tổ chức biết để công tác đón tiếp được chu đáo (ông Phạm Đăng Thắng, Phòng Tổ chức – Hành chính, Điện thoại 0908.526879).
7. Thông báo này thay cho giấy mời.
Đề nghị Trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.

 

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm: 877.TB.DHDL. Thong bao moi can bo va sinh vien du le ky niem ngay 27.10.2016.pdf

 

 

 

Các tin khác