Thông báo

Trường Đại học Đà Lạt truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 40 năm đổi mới và phát triển 27/10/1976 - 27/10/2016

Vào lúc 9 giờ ngày 27/10/2016, Trường Đại học Đà Lạt sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm đổi mới và phát triển 27/10/1976 - 27/10/2016.

Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên Cổng Thông tin họp trực tuyến tại địa chỉ: http://hop.moet.edu.vn/dhdalat

 


Chọn mục “Enter as a Guest”, gõ Tên vào ô “Name” (ví dụ: An). Sau đó click chọn nút “Enter Room” để xem trực tiếp.

Trân trọng.

Các tin khác